Poradnia medycyny pracy - odpłatnie

W myśl obowiązujących przepisów każda osoba pracująca podlega badaniom profilaktycznym.

Przy przyjęciu do pracy oceniana jest przydatności do konkretnego zawodu i stanowiska w danym zakładzie pracy. Później, w trakcie pracy, wykonuje się 2 typy badań – okresowe i kontrolne.

Badanie okresowe ocenia stan zdrowia pracownika po pewnym czasie pracy w narażeniu na czynnik szkodliwy, np. hałas.

Badanie kontrolne wykonuje się po 30 dniach przebywania na zwolnieniu lekarskim, niezależnie od powodu zwolnienia. Ma ono sprawdzić, czy możliwy jest powrót do pracy bez ryzyka powrotu choroby.

W zależności od rodzaju pracy i stanowiska mogą być wymagane badania dodatkowe:

  • RTG kl piersiowej
  • podstawowe badania biochemiczne
  • konsultacje okulistyczne - np. praca przy komputerze
  • konsultacja laryngologiczna z badaniem słuchu - np. narażenie na hałas