Poradnia audiologiczna - NFZ, odpłatnie

Audiologia to dziedzina medycyny zajmująca się słuchem i jego zaburzeniamia. Nazwa pochodzi od łacińskiego czasownika audio, audire – czyli słyszę, słyszeć.

Zadaniem audiologa jest określenie stopnia niedosłuchu, jego przyczyny oraz możliwości leczenia. Wykorzystuje się do tego m.in. badania audiometryczne: audiometrię tonalną i impedancyjną – które wykonujemy w naszej pracowni.

Audiometria tonalna to badanie oceniające próg słyszenia; sprawdza się to poprzez pomiar przewodnictwa powietrznego i kostnego. W specjalnie wyciszonej kabinie, przez słuchawki do ucha pacjenta podawany jest ton o ściśle określonej wysokości i głośności. Reakcje pacjenta na serię takich dźwięków przedstawia się na specjalnym wykresie, zwanym audiogramem. Na jego podstawie lekarz może ocenić słuch badanego.

Audiometria impedancyjna to w rzeczywistości aż 3 badania:

  • tympanometria (czyli mierzenia odbicia fali dźwiękowej na błonie bębenkowej, dzięki czemu można wykryć np. jej pęknięcie)
  • pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego (czyli zmian jego napięcia przy różnych dźwiękach)
  • test trąbki słuchowej (czyli sprawdzenie jej drożności i prawidłowości przewodzenia)

Przeprowadzenie takiego badania polega na wprowadzeniu w drgania układu mechanicznego ucha przy pomocy dźwięku, na podstawie czego ocenia się sprawność przewodzenia dźwięku przez ucho środkowe.

Audiometry dzielone są, według normy EN 60645-1, na 4 klasy dokładności: I, II, III i IV. W naszej pracowni znajduje się aparat Madsen Xeta firmy GN Otometrics, posiadający najwyższą klasę dokładności.

Badanie otoemisji to badanie przesiewowe słuchu u niemowląt. Jest krótkie i niebolesne. Wykonywane jest u każdego noworodka w szpitalu po urodzeniu. Jeśli wynik jest negatywny należy badanie powtórzyć i w naszej poradni jest taka możliwość.

Kolejne negatywne wyniki badania słuchu metodą otemisjii należy zweryfikować badaniem BERA, które również wykonujemy w naszej poradni audiologicznej.