Prowadzisz firmę? A może chcesz ją dopiero założyć?

Możemy zapewnić opiekę profilaktyczną Twojej firmie!

Wykonujemy badania:

  • wstępne,
  • profilaktyczne
  • i kontrolne.

Wykonujemy badania kwalifikujące do pracy w różnym narażeniu np.:

  • hałas,
  • praca przy komputerze,
  • wysiłek głosowy,
  • praca na wysokości do 3 metrów lub
  • praca powyżej 3 metrów.

Kwalifikacja do pracy na wysokości powyżej 3 metrów wymaga konsultacji lekarzy kilku specjalizacji: laryngologa, okulisty, neurologa, oraz wykonania badań psychotechnicznych. Narażenie na pracę w hałasie czy na nadmierny wysiłek głosowy wymaga konsultacji lekarza laryngologa, a praca przy komputerze – lekarza okulisty. Końcowym badaniem jest badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych i wydanie wymaganego zaświadczenia lekarskiego.

Wykonujemy również badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.